Sera PerlitiPerlitin kimyasal yapısı kararlıdır. Nötr bir malzemedir. Suda erimez, çürümez, kimyasal reaksiyona girmez. Bu özelliği ile tarımda her türlü bitkinin üretiminde kullanılmakta, bitkilerin hastalıklarından korunmasında etkili olmaktadır. Perlit Hafif bir malzemedir.

Tarım Sektöründe Perlitin toplam gözenekliliği %90, havalanma gözenekliliği' civarında olduğundan toprak drenajını düzenler, havalanmasını sağlar. Perlit bünyesindeki gözenekler sayesinde filtrasyonu arttırır, buharlaşmayı azaltır. Sulama ihtiyacını azaltarak tasarruf sağlar.

İnorganiktir. Hastalık taşımaz, barındırmaz. Çözünebilir iyonların çok az olması sebebiyle tuz ve alkalilik açısından sorun yaratmaz. Nötr (pH=6,5-7,5) oluşu ve düşük kimyasal tamponluğu ile ortam pH nı kolayca düzenler.

Isı izolasyon özelliği sebebiyle bitkilerin sıcaklık değişimlerinden etkilenmesini asgari seviyeye düşürür. 

Ömrü uzundur. Steril üretimde yapısı bozulmadığından topraksız tarımda 6 yıla kadar kullanım ömrü olduğu gibi, üretim ortamının iyileşmesi sebebiyle erken ürün elde etme imkânı sağlar. Yapısı itibariyle fide köklerinde yıpranma ve hasarları önler.

Göllenme, şişme, kabuk oluşturma, balçıklaşma, kötü drenaj, çatlama gibi özelliklerin hiçbirini göstermez.
Topraksız tarım uygulaması birçok dış ülkede %95 lere varan oranlara ulaşmaktadır. Tarımda Perlit tek başına kullanılabildiği gibi, kum, ağaç kabuğu, torf gibi diğer maddelerle birlikte karıştırılarak kullanılabilmektedir.

Kısacası perlitin Tarımdaki ustun özellikleri :

* Perlit infiltrasyonu arttırır, buharlaşmayı azaltır. Ekonomik sulama sağlar.
 
* Çözünebilir iyonların yok denecek kadar az olması nedeniyle tuzluluk ve alkalilik normaldir.

 *Nötr (pH=6,5-7,5) oluşu ve düşük kimyasal tamponluğu  ile ortam pH'ını kolayca düzenler.
 
 *Isı İletkenliği düşük olduğundan, bitkinin günlük sıcaklık değişimlerinden zarar görmesini  en aza indirger.

 *Topraksız tarımda; sterilizasyondan sonra yapısının bozulmaması, üst üste 6 yıl kullanım şansı getirir. Erken ürün almayı sağlar.  Ancak 2 yılda bir değiştirilmesi önerilir.
 
*İnorganik yapısı nedeni ile perlit, yabancı ot tohumu, hastalık gibi tarımsal üretimde sorun oluşturacak konuların dışındadır.

*Özel gözenekli yapısı sayesinde bitkiye gereksinim de olduğu zaman suyu verir, su ortamını düzenler. Bitkilerin daha iyi yetişmesini sağlar.

Uygulama Sekli

Torbalar içinde üretim:
Perlit veya Perlitli karışım ihtiyaca uygun miktarda torbalara konmakta, bitkiler bu torbalar içine dikilerek çok kolay bir şekilde yetiştirilmektedir. Torbalar siyah plastik örtüler üzerine belli aralıklarla sıralanmakta, besin eriyikleriyle su ve besin ihtiyaçları karşılanarak yetiştirilmektedir.

Topraksız üretim:
Perlit siyah plastik örtü üzerine muhtelif kalınlıkta serilmekte, fideler belli aralıklarla tabaka üzerine dikilmekte, su ve besin maddesi ihtiyaçları sulama suyu içinde verilmektedir.

 

WORLD PERLITE 

Ürünler